Business Coach Amerstreek

gesprekspartner voor iedere ondernemer

Ondernemen in crisistijd

Ondernemen in crisistijd

Business Coach Amerstreek homepage panorama

Bent u gevestigde ondernemer in het MKB en uw bedrijf verkeert in financieel zwaar weer? Dan is Business Coach Amerstreek mogelijk voor u een goede partij om mee te praten.

Wij beschikken over kennis van alle bestaande regelingen in het kader van de COVID-19 crisis. U kunt zich op een relatief eenvoudige wijze aanmelden voor regelingen zoals NOW, Tozo, TVL (klik op de links).

Bij andere kredietfaciliteiten dient u veel meer moeite te doen om tot het gewenste resultaat te komen. Bijvoorbeeld als het gaat om aanvragen BMKB, Garantie ondernemersfinanciering, Klein Krediet Corona en de Bbz-regeling. Wij kunnen u daarbij helpen.

Samenwerking met Business Coach Amerstreek vergroot de kans op schadebeperking tijdens de COVID-19 crisis.

Onze expertise reikt overigens verder dan de actuele regelingen die veelal voorzien in tijdelijke oplossingen. Denk aan een toekomstbestendige herstructurering van de onderneming, organisatorisch, commercieel en financieel. Onze aanpak is energiek, gepassioneerd en motiverend.

Voor informatie of een intakegesprek, neem contact op met Hans Jongenotter of Rob Groeneveld.

Business Coach Amerstreek is onderdeel van De Meent Advies

“Business Coach Amerstreek is een professionele partner voor starters en gevestigde ondernemers”

Aanbod

Aanbod

Onze dienstverlening richt zich op zowel een bepaalde probleemstelling als op toekomstige uitdagingen; van ondernemingsplan tot kredietaanvraag.

Voor gevestigde ondernemers biedt Business Coach Amerstreek slagvaardige hulp bij:

Voor starters bestaat het aanbod uit:

“Onze dienstverlening richt zich op zowel een bepaalde probleemstelling als op toekomstige uitdagingen”

Werkwijze

Werkwijze

 

Tijdens het intakegesprek maken we kennis en gaan we in op uw bedrijfsidee (starters) dan wel op de vraagstukken die spelen in uw onderneming (gevestigden). Het intakegesprek bij ons kantoor in Geertruidenberg nemen wij voor onze rekening.

Als er van beide kanten bereidheid is verder te gaan maken we een vervolgafspraak. Doel is te komen tot een concreet plan van aanpak van een specifiek onderwerp. Samen maken we heldere afspraken over de werkwijze, wensen en eisen van ieder en het tarief.

In bestaande ondernemingen is niet zelden een heldere bedrijfsanalyse wenselijk. Uit de bedrijfsanalyse kunnen verbeterpunten of noodzakelijke maatregelen naar voren komen. De bedrijfsanalyse kan ook dienen als uitgangspunt voor een kredietaanvraag. In sommige gevallen is haast geboden; bijvoorbeeld bij financiële problemen die op korte termijn om actie en een oplossing vragen. Vanzelfsprekend schakelen we dan snel en stemmen we de aanpak af op de situatie.

Business Coach Amerstreek biedt volwaardige ondersteuning in het uitvoeren van maatregelen, desgewenst met inzet van professionals uit ons netwerk of dat van de opdrachtgever.

“Business Coach Amerstreek kent de weg naar diverse geldverstrekkers”

Hulp bij financieringsaanvragen

Hulp bij financieringsaanvragen

Wij begeleiden ondernemers naar financieringspartijen als, banken (klik hier voor het Financieringsportaal van de Rabobank), gemeenten (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, het Bbz-2004) en subsidieverstrekkers. In het kader van de COVID-19 maatregelen bereiden we samen met u onder andere BMKB, Klein Krediet Corona (KKC) aanvragen voor.

De insteek is mede afhankelijk van het doel van de financiering waarbij te denken valt aan werkkapitaal, voorraad, investering, herfinanciering van schulden of sanering. Op basis van een ondernemingsplan of bedrijfsanalyse stellen we een kredietaanvraag op.
In het ondernemingsplan of de bedrijfsanalyse komen alle relevante aspecten aan de orde. Uitgangspunten, marketing en organisatie moeten naadloos aansluiten op het financiële plan. Voor zowel gevestigde ondernemers als starters vergroot dat de kans op een succesvolle financieringsaanvraag.

Een aanvraag bij de gemeente in het kader van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz-2004) vergt een zorgvuldige aanpak. Wij adviseren u daarom in de voorbereiding van een Bbz aanvraag. Daarmee heeft u een indicatie van de slagingskans voor toekenning van een krediet of uitkering levensonderhoud. U vergroot bovendien de kans op een succesvolle afloop. Tijdens een gesprek op ons kantoor in Geertruidenberg komen alle punten voor de Bbz aanvraag aan de orde zodat u goed voorbereid de aanvraag in kan dienen. De kosten voor dit gesprek bedragen €125 ex btw.

Raadpleeg tevens het overzicht van regelingen en financieringsbronnen.

“Al dan niet in samenwerking met gespecialiseerde schuldhulpverleningsbedrijven
wordt in stappen een finaal akkoord bereikt met schuldeisers.”

Schuldsanering

Schuldsanering

 

Door omstandigheden kunt u niet meer aan financiële verplichtingen voldoen en u ziet zelf geen oplossing?
Ook daarbij kan Business Coach Amerstreek u terzijde staan.

Spijkers met koppen
Op het moment van signalering van problematische schulden kan er niet snel genoeg gehandeld worden. Voor alle betrokken partijen is het van het grootste belang dat in kaart gebracht wordt welke schulden de grootste bedreiging voor het voortbestaan vormen. Tegelijkertijd moeten de toekomstkansen voor het bedrijf kritisch tegen het licht gehouden worden. Ondernemerschap, energie, positiviteit, verdienmodel, organisatie, visie, kansen, doelstelling en financiële slagkracht zijn daarbij van cruciaal belang.

Begeleiding van schuldsaneringstrajecten
In de praktijk heeft Business Coach Amerstreek ervaring met het voorbereiden en bewaken van schuldenregelingen. Niet zelden wordt bijvoorbeeld een Bbz-krediet aangewend voor herfinanciering of het saneren van schulden middels een regeling tegen finale kwijting.

Business Coach Amerstreek begeleidt het gehele proces naar een succesvolle sanering in samenwerking met gespecialiseerde partijen. Wij streven naar de nodige ‘rust’ voor u als ondernemer. Tegelijkertijd realiseren we samen met u een nieuwe (door)start met een levensvatbaar bedrijf.

“De dienstverlening van Business Coach Amerstreek is overzichtelijk en betaalbaar”

Tarieven

Tarieven

Business Coach Amerstreek hanteert de volgende uitgangspunten voor wat betreft de tarieven:

 

“Business Coach Amerstreek stelt opdrachtgevers in staat om diensten op maat af te nemen”

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Business Coach Amerstreek voegt de daad bij het woord. Met kennis van de bedrijfsvoering en met oog en respect voor iedere belanghebbende.

“Een oriënterend gesprek in ons kantoor in de Dongecentrale in Geertruidenberg of op uw locatie nemen we voor onze rekening ”

Contact

We maken graag kennis in een persoonlijk gesprek waarbij we onze werkwijze presenteren.
Zodra u uw gegevens hieronder invult en toestuurt nemen wij contact op met u.

Contact

    Contact Info

    info@businesscoachamerstreek.nl

    0162 695142

    Centraleweg 16 Kan. Unit 2.5
    4931 NB Geertruidenberg