Business Coach Amerstreek

gesprekspartner voor iedere ondernemer

Introductie

Introductie

Business Coach Amerstreek homepage panorama

Heeft u een product of dienst en bent van plan te starten met een onderneming?
Bent u een gevestigde ondernemer in het MKB en gaan de zaken voorspoedig?
Bent u gevestigde ondernemer in het MKB en uw bedrijf verkeert in financieel zwaar weer?

Onze klanten kunnen te allen tijde rekenen op een resultaatgericht advies. Wij bieden ondersteuning bij het oplossen van vraagstukken waar iedere ondernemer mee te maken krijgt. Zoals het opstellen van een uitstekend businessplan, verkrijging van financiering en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Daaruit voortvloeiend het waarmaken van ondernemers ambities. Jarenlange ervaring staat garant voor een persoonlijke, transparante en succesvolle aanpak. Samenwerking met Business Coach Amerstreek vergroot de kans op succesvol ondernemen in de toekomst. Onze aanpak is energiek, gepassioneerd en motiverend.

Starters en gevestigde ondernemers die in aanmerking komen voor de Bbz of IOAZ-regeling ondersteunen wij ook.

Business Coach Amerstreek is onderdeel van De Meent Advies. Hans Jongenotter en Rob Groeneveld vormen de basis.

“Business Coach Amerstreek is een professionele partner voor starters en gevestigde ondernemers”

Aanbod

Aanbod

 

Onze dienstverlening richt zich op zowel een bepaalde probleemstelling als op toekomstige uitdagingen; van ondernemingsplan tot kredietaanvraag.

Voor starters bestaat het aanbod uit:

Voor gevestigde ondernemers biedt Business Coach Amerstreek slagvaardige hulp bij:

“Onze dienstverlening richt zich op zowel een bepaalde probleemstelling als op toekomstige uitdagingen”

Werkwijze

Werkwijze

 

Tijdens het intakegesprek maken we kennis en gaan we in op uw bedrijfsidee (starters) dan wel op de vraagstukken die spelen in uw onderneming (gevestigden). Het intakegesprek bij ons kantoor in Geertruidenberg nemen wij voor onze rekening.

Als er van beide kanten bereidheid is verder te gaan maken we een vervolgafspraak. Doel is te komen tot een concreet plan van aanpak van een specifiek onderwerp. Samen maken we heldere afspraken over de werkwijze, wensen en eisen van ieder en het tarief.

In bestaande ondernemingen is niet zelden een heldere bedrijfsanalyse wenselijk. Uit de bedrijfsanalyse kunnen verbeterpunten of noodzakelijke maatregelen naar voren komen. De bedrijfsanalyse kan ook dienen als uitgangspunt voor een kredietaanvraag. In sommige gevallen is haast geboden; bijvoorbeeld bij financiële problemen die op korte termijn om actie en een oplossing vragen. Vanzelfsprekend schakelen we dan snel en stemmen we de aanpak af op de situatie.

Business Coach Amerstreek biedt volwaardige ondersteuning in het uitvoeren van maatregelen, desgewenst met inzet van professionals uit ons netwerk of dat van de opdrachtgever.

“Business Coach Amerstreek kent de weg naar diverse geldverstrekkers”

Financiering

Financiering

 

Wij begeleiden startende en gevestigde ondernemers naar microfinancier Qredits, banken, gemeenten (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, het Bbz-2004) en subsidieverstrekkers. Business Coach Amerstreek is aangesloten bij het Financieringsportaal van de Rabobank.

De insteek is mede afhankelijk van het doel van de financiering waarbij te denken valt aan werkkapitaal, voorraad, investering, herfinanciering van schulden of sanering. Op basis van een ondernemingsplan of bedrijfsanalyse stellen we een kredietaanvraag op.
In het ondernemingsplan of de bedrijfsanalyse komen alle relevante aspecten aan de orde. Uitgangspunten, marketing en organisatie moeten naadloos aansluiten op het financiële plan. Voor zowel gevestigde ondernemers als starters vergroot dat de kans op een succesvolle financieringsaanvraag.

Een aanvraag bij de gemeente in het kader van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz-2004) vergt een zorgvuldige aanpak. Wij adviseren u daarom in de voorbereiding van een Bbz aanvraag. Daarmee heeft u een indicatie van de slagingskans voor toekenning van een krediet of uitkering levensonderhoud. U vergroot bovendien de kans op een succesvolle afloop. Tijdens een gesprek op ons kantoor in Geertruidenberg komen alle punten voor de Bbz aanvraag aan de orde zodat u goed voorbereid de aanvraag in kan dienen. De kosten voor dit gesprek bedragen €125 ex btw.

Raadpleeg tevens het overzicht van regelingen en financieringsbronnen.

“Al dan niet in samenwerking met gespecialiseerde schuldhulpverleningsbedrijven
wordt in stappen een finaal akkoord bereikt met schuldeisers.”

Schuldsanering

Schuldsanering

 

Door omstandigheden kunt u niet meer aan financiële verplichtingen voldoen en u ziet zelf geen oplossing?
Ook daarbij kan Business Coach Amerstreek u terzijde staan.

Spijkers met koppen
Op het moment van signalering van problematische schulden kan er niet snel genoeg gehandeld worden. Voor alle betrokken partijen is het van het grootste belang dat in kaart gebracht wordt welke schulden de grootste bedreiging voor het voortbestaan vormen. Tegelijkertijd moeten de toekomstkansen voor het bedrijf kritisch tegen het licht gehouden worden. Ondernemerschap, energie, positiviteit, verdienmodel, organisatie, visie, kansen, doelstelling en financiële slagkracht zijn daarbij van cruciaal belang.

Begeleiding van schuldsaneringstrajecten
In de praktijk heeft Business Coach Amerstreek ervaring met het voorbereiden en bewaken van schuldenregelingen. Niet zelden wordt bijvoorbeeld een Bbz-krediet aangewend voor herfinanciering of het saneren van schulden middels een regeling tegen finale kwijting.

Business Coach Amerstreek begeleidt het gehele proces naar een succesvolle sanering in samenwerking met gespecialiseerde partijen. Wij streven naar de nodige ‘rust’ voor u als ondernemer. Tegelijkertijd realiseren we samen met u een nieuwe (door)start met een levensvatbaar bedrijf.

“De dienstverlening van Business Coach Amerstreek is overzichtelijk en betaalbaar”

Tarieven

Tarieven

 

Business Coach Amerstreek hanteert de volgende uitgangspunten voor een tariefstelling:

“Business Coach Amerstreek stelt opdrachtgevers in staat om diensten op maat af te nemen”

Waarom Business Coach Amerstreek?

Waarom Business Coach Amerstreek?

 

Business Coach Amerstreek voegt de daad bij het woord. Met kennis van de bedrijfsvoering en met oog en respect voor iedere belanghebbende.

“Kennismaking in ons sfeervolle kantoor in hartje Geertruidenberg of op uw bedrijfslocatie nemen wij voor onze rekening.”

Contact

We maken graag kennis in een persoonlijk gesprek waarbij we onze werkwijze presenteren.
Zodra u uw gegevens hieronder invult en toestuurt nemen wij contact op met u.

Contact

Contact Info

info@businesscoachamerstreek.nl

0162 695142

Centraleweg 16 Kan. Unit 2.5
4931 NB Geertruidenberg